خرید پیراهن زنانه تلاش خاوری برای فروش منزلش

رئیس دفتر اینترپل در تهران آخرین وضعیت پرونده خاوری را تشریح کرد.به گزارش ایسنا سردار مسعود رضوانی در حاشیه سیزدهمین نشست افسران تماس آسیایی اینترپل در مورد آخرین وضعیت خاوری گفت: بر اساس دستور پلیس اینترپل پیگیر آخرین وضعیت مجرمان هستیم به گونه‌ای که پس از استرداد یکی از مجرمان مالی از امارات دو نفر دیگر نیز از ارمنستان به کشور بازگردانده شدند.وی با بیان اینکه چندی پیش دو متهم به قتل از سوی پلیس ایران به افغانستان تحویل داده شد، در مورد آخرین وضعیت خاوری گفت: پیگیر وضعیت خاوری هستیم و پرونده این فرد به دست مقامات قضایی کانادا رسیده است و به دنبال اخذ حکم استرداد وی از مقامات کانادایی هستیم.وی در مورد شایعاتی مبنی بر تغییر منزل خاوری در کانادا گفت: پلیس کانادا به شکلی تایید کرده است که خاوری تلاش داشته منزلش را به فروش برساند و به جای دیگر برود اما پیگیر وضعیت وی هستیم.