خرید پیراهن زنانه حسن‌زاده: نامه‌اي از نظام وظيفه به ما نرسيده

رئيس کميته انضباطي درباره کارت‌هاي خدمت جعلي و تخلف بازيکنان فوتبال در اين خصوص گفت: هنوز نامه‌اي از سوي سازمان نظام وظيفه به ما نرسيده است.به گزارش ورزش سه و به نقل از سايت رسمي فدراسيون، اسماعيل حسن زاده گفت: با توجه به مطالبي که در رسانه و برخي افراد مطرح شده بود نامه‌اي را به سازمان نظام وظيفه ارسال کرده ايم تا اطلاعات دقيقي در اين خصوص در اختيارمان قرار بدهند. اما هنوز پاسخي از سازمان نظام وظيفه به فدراسيون فوتبال و يا کميته انضباطي ارسال نشده و در واقع ما منتظر پاسخ اين سازمان هستيم.وي گفت: مطابق قانون با بازيکناني که مرتکب چنين تخلفاتي شده‌اند عمل مي کنيم.